La formiga caçada

Les càmeres de vídeo col·locades a les caixes niu no solament filmen Mallarengues. En aquest cas es va filmar a una aranya (Zoropsis) capturant una formiga de l’espècie Crematogaster scutellaris.

L’exposició als metalls pesants fa que siguis menys atractiu

Els metalls pesants, fruit de la contaminació, fa temps que sabem que son tòxics per als animals fins al punt d’afectar la seva reproducció i fisiologia. Però, un estudi publicat recentment a la revista Science of the Total Environment en el que participen investigadors de la Unitat d’Ecologia Evolutiva i de la Conducta del Museu de Ciències Naturals de Barcelona assenyala, per primera vegada , quines conseqüències tenen aquests compostos sobre el color del plomatge de la mallerenga carbonera .

Barcelona 2030: deu mil cotorres

Aquesta setmana s’ha emès un petit reportatge sobre la recerca que ja des de 1975 du a terme el Departament de Recerca del Museu, en concret pel que fa al seguiment de les seves poblacions i extensió. L’estudi que porta a terme el Museu fa un seguiment de la població de cotorres amb l’objectiu de…

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

El Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) presenta el llibre Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que dóna continuïtat al 1r Informe de Canvi Climàtic de Catalunya – elaborat de forma pionera a tot l’Estat espanyol l’any 2005. L’obra s’estructura en 4 grans apartats: 1) Bases científiques del canvi climàtic; 2)…